Δημ. Βασιλείου 5, 154 51, Νέο Ψυχικό
Καλέστε μας στο: 210 67 49 973

Δωρεάν Αξιολόγηση

Δωρεάν Αξιολόγηση

Κάθε άνθρωπος για μας αντιμετωπίζεται ως ένας διαφορετικός ασθενής με άλλα συμπτώματα, άλλη καθημερινότητα, άλλο σώμα και διαφορετικές ανάγκες.

Στο κέντρο μας η αξιολόγηση παρέχεται δωρεάν και ο ασθενής πληροφορείται πλήρως για το πρόγραμμα των θεραπειών του. Σημαντικός παράγοντας για να κατανοήσουμε μια πάθηση, είτε νευρολογική είτε μυοσκελετική ή αναπνευστική είναι η λήψη ενός καλού ιστορικού. Αρχικά προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τον ασθενή μας μέσω της χρήσης ενός ερωτηματολογίου. Ακολουθεί η αξιολόγηση από εμάς (ειδικά tests, κινητικός – νευρολογικός – αισθητικός έλεγχος) ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την επιλογή της θεραπείας που θα εφαρμόσουμε. Παράλληλα με την κλινική μας αξιολόγηση, εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές (Free Trial), ώστε ο ασθενής να γνωρίσει τα ωφέλη του manual therapy από την πρώτη μας συνάντηση. [/responsivevoice]

Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα